หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 ก.ค. 2556
หนังสือราชการ : ทั่วไป
เรื่อง : แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และ รายละเอียยดในการประเมินศักยภาพการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง : -
รายละเอียด :
                      
 
กลุ่มงานที่ประกาศข่าว : กลุ่มสารบรรณ


ไฟล์แนบหนังสือนำส่ง : ► 
1). 08-07-2013-15-59-4420130708155929-1058906020.pdf
2). 08-07-2013-15-59-4420130708155937-316508990.pdf
 
ไฟล์แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 329 ครั้ง